FUNKCIA CEPOVEJ KOSAČKY AS 1040 YAK 4WD
 • 28 visiacich párov Y cepov sa otáča pri cca. 3 000 ot./min
 • Vďaka rotácii proti smeru jazdy cepy spoľahlivo zachytia aj depresívnu a matnú vegetáciu
 • Obojstranné cepy v tvare Y majú najvyššiu sekaciu schopnosť pre vysokú trávu, porast a dreviny
 • Porast a tráva je rovnomerne nasekaná a voľne uložená po celej šírke kosenia
 • Žacia skriňa je pružne zavesená a pri dotyku so zemou sa môže pohybovať nahor (surfovať)
  Kryty vpredu a vzadu zabraňujú odhodeniu kameňa
 1. Visiace cepy s visiacim závesom
 2. Rotácia proti smeru jazdy
 3. Cepy v tvare Y, 28 párov = 56 kusov
 4. Rovnomerné ukladanie koseného materiálu
 5. Surfovanie žacej skrine, kopíruje nerovný terén
 6. Ochrana proti vrhaniu kameňov
 7. Závesná / otočná os kosačky
VÝHODY AS-MOTOR CEPOVEJ KOSAČKY AS 1040 YAK 4WD
 • Čistý a pravidelný povrch kosenia
 • Bočne odsadená kosačka, ideálna na kosenie okolo prekážok a stromov
 • Vysoká rýchlosť kosenia vďaka obrovskej reznej sile
 • V prípade kolízie s cudzími predmetmi sa cepy môžu sklopiť a znížiť alebo zabrániť poškodeniu cepov