PREČ Z NEBEZPEČENSKEJ ZÓNY S AS SHERPA RC

S diaľkovým ovládaním je možné udržiavať extrémne miesta a kosiť ich bezpečnejšie za inak nebezpečných podmienok:

 • Pohodlná prevádzka z bezpečnej vzdialenosti, bez prachu, hluku a inhalácie výfukových plynov
 • Kosenie aj za nepriaznivého počasia a kosenie náročného a nerovného terénu
 • Práce pod stromami a kríkmi, pozdĺž živých plotov, žihľavy a osích hniezd
BEZPEČNEJŠIE KOSENIE S SHERPA RC

V USA zabije prevrátenie trávnikových traktorov a kosačiek asi 90 ľudí ročne. Aj nepatrná nerovnosť pôdy alebo otvory v zemi môžu údajne „stabilný“ stroj vyviesť z rovnováhy.

Vyhnite sa akémukoľvek riziku! Žiadne experimenty!
Jednoducho prepnite do RC režimu a pracujte z bezpečnej vzdialenosti

Bezpečnostné pravidlá:

– Ručná jazda do max. sklonu 20 ° (36%)
– RC režim pomocou diaľkového ovládania až do max. sklonu 33 ° (64%)
– Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti od stroja v režime RC

FUNKCIE V REŽIME RC
 1. hlavný vypínač, blokovací kľúč
 2. pohon vpred, pohon vzad
 3. riadenie vľavo / vpravo
 4. klaksón / potvrdiť
 5. naštartovanie motora
 6. uzávierka diferenciálu zapnutá / vypnutá
 7. inverzia riadenia
 8. zapnutie / vypnutie nožov
 9. nastavenie výšky kosenia
 10. transportná poloha žacieho ústrojenstva
 11. zobrazenie frekvencie
 12. úprava riadenia
 13. maximálna rýchlosť 0 / rýchla
 14. tlak oleja
 15. stav zapnutia nožov
 16. digitálny displej, indikácia stavu a chýb