Menovec pre novú AS 1040 YAK 4WD je Yak:

Jaky sú v Himalájach rozšíreným typom dobytka a sú často využívaným nosičom. Cestujú bezpečne v strmých vysokých horách a sú dokonale prispôsobení svojmu drsnému prostrediu. Sherpa a jeho YAK tvoria silný tím.