Diaľkovo ovládané kosačky AS-Motor

Efektívna práca v náročnom teréne

V nadväznosti na nedávny pokrok v technológii diaľkového ovládania ponúka spoločnosť AS-Motor v súčasnosti kosačky na vysokú trávu so zvýšenou funkčnosťou a rozšírenými oblasťami použitia. Tieto RC prístroje otvárajú nové možnosti pre používateľa a poskytovateľa služieb.

Strmé svahy a oblasti, ktoré sú nebezpečné alebo ťažko prístupné je možné odteraz zvládnuť pomocou profesionálnych kosačiek na diaľkové ovládanie. Len pred pár rokmi by táto práca nebola možná, iba za namáhavých fyzických podmienok. Profesionálne RC kosačky spoločnosti AS-Motor poskytujú vysoké pracovné výkony a zlepšenú bezpečnosť obsluhy, čo predstavuje významné zlepšenie v predtým „problémových zónach“.

Zvýšená bezpečnosť práce

Kosenie za vysokých letných teplôt nie je ideálne pre zdravie, bezpečnosť a pohodlie používateľov. RC zariadenia AS-Motor eliminujú vystavenie týmto rizikám, ako aj vibráciám, hluku, výfukovým plynom, prachu, peľu a hmyzu.

Technológia RC výrazne zlepšuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, najmä na nebezpečných miestach a strmých svahoch.

Produkty

AS 940 Sherpa 4WD RC

Prvá kosačka so sediacou obsluhou na svete s diaľkovým ovládaním ponúka ešte väčšiu bezpečnosť a pohodlie v náročnom teréne

90 cm
20,1/27,0 kW / k
K produktu »
AS 1000 Ovis RC

100 cm
17,2/23,0 kW / k
K produktu »